Selasa, 26 Mac 2013

Maklum Balas Pelajar (Mock Exam)

Maklum Balas Pelajar

- Rasa kurang yakin
= prestasi tidak stabil

- Masa suntuk
= kertas 1
= masalah perancangan
= terlalu berhati-hati
= teknik penulisan

- Kosa kata, kefahaman
= teknik menjawab


Kertas 1

Email
- Kelebihan
  - Struktur (susunan isi baik)
  - faham soalan

- Kekuranagan
  - bahasa (imbuhan)
  - kosa kata (konteks)
  - perlu ada contoh (isi-huraian-contoh)

Karangan

- deskriptif (no. 3)

- ekspositori (no. 4) ----> ulasan untuk keseluruhan, pendahuluan, bahasa

- naratif (no. 5) ----> perancanagan, ketandusan idea
  - kosa kata - (kepelbagaian topik - plot, tema)

Sabtu, 16 Mac 2013

Peringatan

1. Mock Exam @ Selasa, 19/3. Mula pada jam 8.
2. Habiskan kerja rumah – A1 wajib untuk semua (15) latihan.
3. Dateline untuk PT adalah T2W3, Isnin.

Selamat bercuti :)

Ahad, 10 Mac 2013

2013 MTL Fortnight Survey

Dear all MTL students,

Thank you for your participation during the MTL Fortnight from 4th February till 15th February.  We hope you have enjoyed yourselves through the various activities.  Congratulations to all winners of all the competitions.  For others, thank you for your participation.  We look forward to your continued commitment in the activities organised by MTL Department.

To further improve the MTL Fortnight activities, we need your feedback.  Please help us to complete this survey by Friday, 15 March.
Thank you.

MTL Department